Chính thức khai mở máy chủ s5 - Tien Hiep truyen Ky 2. X3 chuyển xu mỗi mệnh giá ngày đầu open

Quà Tích Nạp cho game THTK2

Thoi gian hieu luc thang 11/21