TAN DAU LA DAI LUC
BACH CHIEN TRUYEN KY
TIEN HIEP TRUYEN KY
KIEM HON TRUYEN KY
TIEN GIOI TRUYEN KY

Chính thức khai mở máy chủ BCTK S36- BACH CHIEN TRUYEN KY. X3 nap the va Khuyen mai dan tu chon hoac EXP X3 cuoi tuan!!! Chính thức khai mở máy chủ BCTK S41 - TIEN HIEP TRUYEN KY.X3 nap the va Khuyen mai KNBK.
TIN HOT SERVER MOI
event-icon
Dai Hiep Truyen Ky
Khai mở máy chủ S1- Duong Qua
Thời gian: 2021-09-10 17:00:00

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết
event-icon
Tiên Hiep Truyen Ky
Khai mở máy chủ S45-Hoa Thanh
Thời gian: 2021-09-23 17:00:00

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết
event-icon
Nghich Thien Truyen Ky
Khai mở máy chủ S1-Sai Thanh
Thời gian: 2021-09-11 17:00:00

Khai mở
Chi tiết
event-icon
Bach Chien Truyen Ky
Khai mở máy chủ S40-Dan Sung
Thời gian: 24/09 PM 17:00:00
Chuan bi khai mở

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết
event-icon
Tam Quoc Truyen Ky
Khai mở máy chủ S1- THTK3D-1
Thời gian: 2021-08-17 PM 17:00:00
Thời gian: 2021-08-17 PM 17:00:00

khai mở
Chi tiết
event-icon
MU Truyen Ky
Khai mở máy chủ S3-Da Thanh
Thời gian: 17h 05/09
Thời gian: coming soon

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết
event-icon
3Q Truyen Ky
Khai mở máy chủ S2-Ton Quyen
Thời gian: 14h 19/09
Thời gian: coming soon

Chuẩn bị khai mở
Chi tiết